Friday, 6 April 2012

Gores dan Menang. Siapa yang menang?
Kita sudah sedia maklum bahawa kegiatan gores dan menang telah diharamkan pada 3 Disember 2007 oleh kerajaan. Tetapi masih ada segelintir masyarakat kita masih terus mempercayai aktiviti gores dan menang.
Kegiatan gores dan menang berselindung dengan pelbagai helah dan taktik licik yang sentiasa berubah-ubah untuk menyakinkan pengguna dan sukar dibanteras. Bukan sahaja syarikat-syarikat jualan langsung yang menjalankan aktiviti ini malahan juga orang perseorangan.